Hyperions webforum

Hyperions webforum (http://www.n4f.no/forum/index.php)
-   Støtteordninger (http://www.n4f.no/forum/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Prosjektstøtte og faste årlige arrangementer (http://www.n4f.no/forum/showthread.php?t=7697)

Hildea 21/05-2008 20:04

Prosjektstøtte og faste årlige arrangementer
 
I Retningslinjer for prosjektstøtte 2007 (jeg antar at den også gjelder for 2008?) står det bl.a.:
Sitat:

2.4 Det gis normalt ikke tilskudd til ... ordinær drift av foreningene slik som driftsmidler til faste årlige arrangementer.
...og i veiledninga står det:
Sitat:

Til slutt gir vi ikke støtte til driften av faste årlige arrangementer. Arrangerer dere for eksempel en årlig festival og søker støtte til den vanlige driften av denne, vil dere ikke kunne regne med å få søknaden innvilget.
Hva er bakgrunnen for at Hyperion har valgt å ikke gi prosjektstøtte til faste årlige arrangementer?

Hvis jeg tolker teksten riktig (og det er det jo ikke sikkert at jeg gjør) så kan Hexagon (for å ta et tilfeldig eksempel :) ) søke om prosjektstøtte til et spilldøgn (som er et ganske beskjedent arrangement der de aller fleste deltagerne er medlemmer av klubben, ihvertfall så langt) forutsatt at vi fortsetter å ha dem på litt tilfeldige tidspunkt -- kanskje ingen ett år, ett eller to neste år. Men vi kan ikke få prosjektstøtte til Hexcon, som trekker rundt tre ganger så mange deltagere som klubben har medlemmer, inkludert langveisfarende fra hele landet, og som i mye større grad enn spilldøgn har positive langtidsvirkninger for miljøet og kan bidra til å promotere Hyperion overfor potensielle medlemmer. Og er vi dumme nok til å bestemme oss for å ha spilldøgn hvert år, på et noenlunde fast og forutsigbart tidspunkt (noe som gjør planlegging og PR enklere, og dermed kunne gjøre det lettere å trekke et bredere publikum), så vil sjansen til støtte bli borte. Har jeg forstått reglene riktig?

Hvis man skal foreslå å forandre reglene, hvor(dan) gjør man det? Er det en Landstingsak, eller er reglene laget på et annet nivå?

...og så prøvde jeg å finne ei liste over tidligere tildelinger av prosjektstøtte, og det var ikke så lett. Hvor finner jeg det?

masae 21/05-2008 20:54

Sv: Prosjektstøtte og faste årlige arrangementer
 
Det er nye retningslinje for tildeling av prosjektmidler i 2008.

Disse retninglinjene vedtas av Forbundsstyret. Om du har innspill til ting du mener bør endres i retningslinjene, kan du sende disse til AU.

Hovedgrunnen til at prosjektpotten ikke gis ut til faste arrangementer, er i all hovedsak at prosjektstøtteordningen er til for å stimulere tilkreativitet og nyskapning i Hyperions lokallag. Prosjekter som ha/kan ha positive langtidsvirkninger for miljøet kan også tildeles støtte.

Tildelingsutvalget ser på alle søknader de mottar, og jeg er ganske så sikker på at søknader til spilldøgn heller ikke ville blitt innvilget, da vi også har en del andre ting vi ser på når vi avgjør om og evt. hvor mye penger søkerne skal få.

Noen liste over tidligere tildelinger er aldri blitt publisert, men jeg kan ikke se for meg at det er noe problem at dette offentliggjøres i fremtiden.

Marius
Leder av tildelingsutvalget for prosjektmidler

Hildea 21/05-2008 22:12

Sv: Prosjektstøtte og faste årlige arrangementer
 
Sitat:

sende disse til AU
Under Kontaktinfo finner jeg e-postadressa n4f(kanelbolle)n4f.no. Er det dit jeg sender et eventuelt forslag til AU?

Sitat:

Noen liste over tidligere tildelinger er aldri blitt publisert, men jeg kan ikke se for meg at det er noe problem at dette offentliggjøres i fremtiden.
Det ville være veldig greit å ha, ja. Det tar en del tid å skrive en noenlunde ålreit søknad. En oversikt over hva slags prosjekter som pleier å få støtte kan være til god hjelp for å vurdere om det er noen vits i å søke, eller om det er mer matnyttig å bruke tida på andre ting.

Espen 22/05-2008 00:27

Sv: Prosjektstøtte og faste årlige arrangementer
 
Det er riktig e-post adresse.

SirGalrim 22/05-2008 00:35

Sv: Prosjektstøtte og faste årlige arrangementer
 
Det ville jo vært en fordel om retningslinjer for prosjektstøtte for 2008 faktisk var lagt ut på nettsiden slik at medlemsforeninger kan se hvilke kriterier de kan søke innenfor.

Magnar Müller 22/05-2008 01:56

Sv: Prosjektstøtte og faste årlige arrangementer
 
Litt av poenget er at prosjektmidlene skal stimulere til aktivitet som ligger utenom den vanlige driften av lokallagene. Har man en idé til noe nytt og kult men som vil koste penger kan man søke om midler. Det er veldig lite automatikk i hvordan prosjektstøtten fordeles, alt blir skjønnsmessig behandlet av et utvalg med representanter fra AU, forbundsstyret og medlemsforeningene. Man er ikke garantert penger bare ved å arrangere noe man ikke har gjort før, og om man skulle få penger en gang og søker om støtte til å det samme senere fordi man vil gjøre det igjen vil det (sannsynligvis) være vanskelig å få nye penger. Selv om det skjer en annen tid på året. Så selv om det hele virker absurd ved første øyekast er det ikke helt slik du beskriver.

Tanken bak er jo at man ikke skal få dobbel støtte til store arrangementer. Store ting som Hexcon, Arcon og The Gathering er så sentrale i foreningene som står bak son drift, at man regner med at støtten foreningen får stort sett går til disse tingene. Skulle man i tillegg gitt prosjektstøtte til dem kunne man egentlig bare fjernet prosjektstøtteordningen og puttet alle pengene fra den inn i den vanlige støttefordelingen fordi det ville blitt rart å gjøre skjønnsmessige prioriteringer mellom alle slike arrangementer.

Prosjektmidlene er en gullrot som skal stimulere til nyskaping og en slags sikkerhet for foreninger som vil prøve seg på noe større enn det de har råd til med de normale driftsmidlene.


Det virker kanskje litt merkelig, men det ligger jo en tanke bak. Selv om Forbundsstyret vedtar retningslinjene er det ikke dumt å starte en debatt om dem på Landstinget om man er uenig, for eksempel når fordelingen av frifondmidler diskuteres. Hyperion er en demokratisk organisasjon, og lite er slått i stein. Det er nesten alltid mulig å endre på ting, og jeg regner med at Forbundsstyret vil lytte til Landstinget dersom det er et ønske fra foreningene å endre på retningslinjene.

Hildea 22/05-2008 18:39

Sv: Prosjektstøtte og faste årlige arrangementer
 
Nå har jeg sendt forslag til AU. Jeg skriver det her også, i tilfelle det er flere som er interessert og vil kommentere det:
Sitat:

Opprinnelig postet av Hilde
Hei!
Jeg foreslår at kriteriene for tildeling av prosjektstøtte forandres slik at det åpnes for støtte til faste årlige arrangementer.

Konkrete forandringer i forhold til retningslinjer for 2007:
Pkt. 2.4 "Det gis normalt ikke tilskudd til ... ordinær drift av foreningene slik som driftsmidler til faste årlige arrangementer."
Jeg foreslår at "slik som driftsmidler til faste årlige arrangementer" fjernes.

Jeg foreslår også at det som står om årlige faste arrangementer i veiledninga fjernes.

Begrunnelse
--------------------
De overordna målene med prosjektstøtten er beskrevet slik (1.2 i retningslinjene):
"Aktivitet som er nyskapende og kreative innenfor sitt felt eller som har positive langtidsvirkinger for miljøet Hyperion representerer skal utgjøre støtteordningens fokusområde."
Andre viktige mål for tildeling er (2.2) å fremme samarbeid mellom medlemsforeninger og å promotere Hyperion overfor potensielle medlemmer eller almennheten.

Et fast årlig arrangement kan godt være nyskapende og kreativt. Typisk vil tidspunkt, sted og hovedtema/interesseområde ligge fast, men det er rom for mye kreativitet og nyskapning innafor disse rammene. Og et fast årlig arrangement kan i høyeste grad ha positive langtidsvirkinger, fremme samarbeid og promotere Hyperion.

Eventuelle søknader fra faste årlige arrangementer må selvsagt vurderes utfra hvordan de oppfyller kriteriene, men hvis man utelukker dem helt fordi man antar de ikke vil oppfylle et av kriteriene for tildeling risikerer man fort å helle barnet ut med badevannet.

I veiledninga står festivaler nevnt som typisk eksempel på noe som _ikke_ vil få støtte. Men festivaler er godt egna til å fremme samarbeid innen miljøet (både uformelt ved at man møtes, og formelt ved at forskjellige foreninger kan bidra med del-arrangementer på andres festivaler). Festivaler er også godt egna til å knytte kontakt mellom ihuga entusiaster og folk som er mindre aktive i hobbyen/interessefeltet og bidrar dermed til å trekke flere inn i miljøet. De er også gode arenaer for rekruttering både til medlemsforeningene og til Hyperion.

I en diskusjonstråd på forum (http://www.n4f.no/forum/showthread.php?p=96772) ble det nevnt at festivaler forventes å få støtte via foreningene som arrangerer dem. Dette er vel og bra for en forening som har som hovedformål å arrangere festival (f.eks. Arcon), men faller lite heldig ut for foreninger som har festivaler (eller andre faste årlige arrangementer) som et tillegg til hovedvirksomheten. Særlig for små foreninger kan en årlig festival være en god måte å prøve å vokse på, hvis man har overskudd og økonomisk ryggrad til å holde en. BaCon på Kongsberg og X-Con på Hønefoss er eksempler på slike små festivaler, som holdt det gående noen år før de døde hen.

Hilsen Hilde
PS: For ordens skyld: Jeg kommer med dette forslaget som enkeltmedlem, ikke på vegne av noen medlemsforening.

...og så en kommentar til forrige innlegg:
Sitat:

Opprinnelig postet av Magnar
Tanken bak er jo at man ikke skal få dobbel støtte til store arrangementer. Store ting som Hexcon, Arcon og The Gathering er så sentrale i foreningene som står bak son drift, at man regner med at støtten foreningen får stort sett går til disse tingene. Skulle man i tillegg gitt prosjektstøtte til dem kunne man egentlig bare fjernet prosjektstøtteordningen og puttet alle pengene fra den inn i den vanlige støttefordelingen fordi det ville blitt rart å gjøre skjønnsmessige prioriteringer mellom alle slike arrangementer.

Det var jo greit å høre, da har vi en misforståelse å oppklare hvis det blir aktuelt å søke om penger til Hexcon. Jeg kjenner ikke The Gathering, men Arcon er en forening som først og fremst arrangerer festival. Hexagon er en forening som først og fremst driver spillklubb. Hexagons hovedvirksomhet er de ukentlige klubbkveldene, og Hyperionstøtten går til klubbens ordinære drift og er veldig kjærkommen der. Hexagon budsjetterer med at Hexcon skal gå i null økonomisk. Hvis vi (rent hypotetisk, selvsagt!) skulle komme til at vi ikke har penger eller arbeidskraft nok til både Hexcon og klubbkveldene, er jeg ikke i tvil om at det er Hexcon som ville ryke ut.

Det er selvsagt vanskelig å gjøre skjønnsmessige vurderinger av typen du nevner. Et par kriterier å se på kan være:
Hvor mye aktivitet har foreningen utenom det årlige arrangementet?
Hvor stort overlapp er det mellom foreningens medlemmer og deltagerne på det årlige arrangementet?

Nå er dette ikke ment som en diskusjon om Hexcon. For alt jeg veit finnes det hauger av andre prosjekter som fortjener og trenger støtte mer :-)

g-ork 25/05-2008 11:04

Sv: Prosjektstøtte og faste årlige arrangementer
 
En mulighet er jo å skille ut HexCon i ei egen forening som er uavhengig av Hexagon. Da får dere støtte for begge :)

Hildea 25/05-2008 18:50

Sv: Prosjektstøtte og faste årlige arrangementer
 
Tja. Det ble faktisk foreslått på en genfors for en del år siden, men ble nedstemt. Hovedargumentet mot var at Hexcon faktisk er en festival som arrangeres av Hexagon. Det å gjøre organisatoriske krumspring for å få en sjanse til å hale ut penger som vi ikke ville få så lenge vi er organisert på den måten som virker mest naturlig og nærliggende, vel, det ville gi en ækkel smak i munnen. Eller som noen sa under genfors: "Vi er en seriøs organisasjon, vi er ikke Målungdommen eller AUF..." ;)

Og sånn helt uavhengig av det: Selv om det var med utgangspunkt i Hexcon at jeg leste retningslinjene og reagerte på dem, så ser jeg ikke Hexcon som hverken tilstrekkelig grunn eller hovedgrunn for å forandre på dem. Små festivaler som har holdt på noen få år og stadig er i sin spede og sårbare startfase vil være mye mer nærliggende å gi støtte til.

Natalie 30/05-2008 12:38

Sv: Prosjektstøtte og faste årlige arrangementer
 
Nå er retningslinjene for 2008 lagt ut under "skjemaer" :)


Alle tider vises som GMT +2. Klokka er nå 12:16.

Drevet av: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

Innhold ©2004 - 2019 Hyperion N4F v/Espen Sortland

Norsk Bokmål oversettelse av: Espen, futti, Xadhoom
Nynorsk oversettlse av: Kaia