Gå tilbake   Hyperions webforum > Hyperion - N4F > Arrangement > Landsting

Svar
 
Trådverktøy Visningsmoduser
Melding fra Hyperion:
  #1  
Gammel 16/10-2009, 12:42
Sigurd sin avatar
Sigurd Sigurd er offline
Medlem
 
Standard Veien videre!

Sitat:
Opprinnelig postet av Desisjonskomiteens beretning
Desisjonskomiteen er bekymret for at aktivitet og fokus for forbundet har endret seg de siste årene. Forbundet bruker nå mer ressurser på administrasjon enn før, bruker mye tid på å diskutere penger og organisasjonsstruktur og har et langt høyere kommersielt aktivitetsnivå enn tidligere – samtidig som medlemsretta og organisasjonsbyggende aktivitet for øvrig er på et minimum. Dette er et annet forbund enn det Hyperion var ment å være ved stiftelsen, og det kan derfor stilles spørsmålstegn ved om forbundet fungerer etter ”formålsparagrafenes ånd”, slik dette var å forstå til å begynne med.
Fantasifestivalen, Glomstad, LLK, Superkon, Pegasus, n00bCon, Landstinget, dugnad, fester, Glimt av en Magisk verden, Knutepunkt-samarbeid, TG-stand og internasjonalt samarbeid.

Dette er ting Hyperion gjør/har gjort, og som er med på å øke engasjementet for Hyperion blant medlemmer og medlemsforeninger. Felles for disse er at de samler kreative mennesker innenfor en fantastisk ramme. Gjennom store prosjekter knyttes folk sammen, og de lærer. Både om det å jobbe i et team, og mer prosjektspesifikke ting. Den sosiale og faglige motivasjonen de får med seg, trekker dem tilbake igjen.

Da er det en ting som er helt avgjørende:
Vi, Hyperion, manifestert i landstinget, må sørge for at rammene er tilstede, og tilstrekkelige. Med dårlige rammer blir det mindre attraktivt å jobbe i Hyperion.

De økonomiske rammene er viktige. Uten penger kan ikke et frivillig basert prosjekt gå rundt, og tiltak som Pegasus, Fantasifestivalen og Glomstad ville aldri eksistert. Å investere i medlemsrettet frivillig aktivitet er å investere i det viktigste Hyperion har: De frivillige. De som jobber, De som har det gøy. De som får venner for livet. De som lærer ting de får bruk for i arbeidsliv og skole. De som skaper, driver og er Hyperion.

Det er helt avgjørende at den sentrale ledelsen i forbundet, som skal velges på landstinget, er klare for å gjøre en innsats, og at budsjettet vi vedtar muliggjør dette.

Det er vårt ansvar å komme og si vår mening neste helg!
__________________
Sigurd Øien

- Consul for life -
Svar med sitat
  #2  
Gammel 16/10-2009, 14:46
Store My sin avatar
Store My Store My er offline
Medlem
 

Standard Re: Veien videre!

Mange kloke ord fra deg, Sigurd.

Organisasjonen må være klar på hva vi ønsker å prioritere. Det sendes viktige signaler gjennom budsjettet. Det hjelper ikke med fine ord i programmet og i formålsparagrafen hvis ikke noe av dette speiles i budsjettene og pengebruken.

Hva gjør Norge til et mer fantastisk land?
Hva kan vi i Hyperion gjøre for å gjøre Norge til et mer fantastisk land?
Hvordan skal vi fordele pengene for å oppnå dette?

Penger er en viktig ressurs, men enda viktigere er arbeidstimer. Når folk føler seg verdsatt og opplever at de de holer på med er meningsfylt og motiverende er de villige til å legge ned mange arbeidstimer for å nå et felles mål. Dette er en kjempeviktig ressurs for Hyperion og medlemsorganisasjonene.
__________________
Mamma'n til Fredrik
Svar med sitat
  #3  
Gammel 19/10-2009, 12:58
Sigurd sin avatar
Sigurd Sigurd er offline
Medlem
 
Standard Sv: Veien videre!

Hva er grunnen til at denne tråden, hvor jeg forsøker å ta til orde for en debatt om Hyperions vei videre, får ett svar (støttende sødan) på fire dager, mens diskusjoner angående beretningen og HyperSys vokser?

La meg først si dette: Jeg synes det er glimrende at beretningen og HyperSys blir diskutert, men man bør også ha et blikk fremover.

Kanskje er det et uttrykk for en mentalitet som kanskje har gjort seg gjeldende. At formalia, vedtekter, økonomi, systemer osv. er det viktigste Hyperion driver med, at dette ikke kun er virkemidler som legger rammene tilrette for frivillig arbeid for de fantastiske fritidsinteressene?

I så fall er jeg litt trist.

Men det kan også være andre grunner. Kanskje inviterer ikke mitt forrige innlegg til debat, og i så fall skal jeg klargjøre litt for hva jeg mener:

Hyperion må aktivt gå inn for å oppfylle formålsparagrafen, og med det forsøke å tilknytte seg flere fantastiske mennesker som er villig til å bruke tid og engasjement på interessene. Da frivillighet aktivt prioriteres i budsjett, aktivitetsplan og mentaliteten til de tillitsvalgte.

Det betyr i klartekst at det må kuttes i lønn, husleie, drift og leie av datasystemer, og bilkostnader! Vi har ikke råd til alt sammen! Gradvis har pengene blitt flyttet fra aktivitet til administrasjon, og årets to forslag til budsjett er rett og slett til å gråte av. Det ene går så langt at de vil kutte Pegasus, det andre går hele veien til graven.

Det er ikke snakk om at vi ikke har råd! Det er snakk om en ønsket prioritering fra forbundet! Ønsker vi at pengene skal brukes på dyre kontorer, lønninger, biler og datasystemer, ønsker vi samtidig å kutte i det frivilklige arbeidet.

Vær så snill å diskuter forbundets fremtidige retning. Avgjørelsen vil bli tatt, enten du tar stilling til det eller ikke.
__________________
Sigurd Øien

- Consul for life -
Svar med sitat
  #4  
Gammel 19/10-2009, 13:52
BT sin avatar
BT BT er offline
En vanlig fyr
 

Standard Sv: Veien videre!

There was once a dream that was Hyperion, you could only whisper it. Anything more than a whisper and it would vanish. It was so fragile and I fear that it will not survive the winter.

Jeg holdt på å skrive et svar til det første innlegget, men det hadde ikke stått stort annet enn "enig" i det.

De aller fleste medlemsforeningene har ikke noe forhold til Hyperion annet enn at det er en stor organisasjon som gir dem penger en gang i året mot at de må gjøre endel knot og innrapporteringer. Heldigvis finnes det også foreninger og mennesker som bryr seg, og disse stiller gladelig opp på landstinget for å diskutere.

Problemet, mener jeg, oppstår når organisasjonen inntar en ren administrativ rolle fremfor en visjonær lederrolle. En vil bevare det bestående, som noen erkekonservative gamlinger, fremfor å tørre å satse mer på de gledene Hyperion kan bringe til verden.

Pengestøtten Hyperion sørger for er enormt viktig, og gjør at mange foreninger har en økonomi i dag de ikke kunne drømme om engang for få år siden. Det skaper mer aktivitet ute blant de lokale foreningene, og det er bra. Men hvis Hyperion selv kun skal være ansvarlig for å fordele disse pengene, og ikke ha noe som helst av egne mål og tiltak utover å være en byråkratisk administratororganisasjon, så burde man tørre å innrømme det, og ikke skjule seg bak fine mål og formålsparagrafer uten rot i virkeligheten.

Spørsmålet blir om Hyperion skal være til kun for å eksistere, eller om Hyperion skal være til for å skape en mer fantastisk verden.
Svar med sitat
  #5  
Gammel 19/10-2009, 14:37
Store My sin avatar
Store My Store My er offline
Medlem
 

Standard Re: Sv: Veien videre!

Sitat:
Opprinnelig postet av BT Vis post
Spørsmålet blir om Hyperion skal være til kun for å eksistere, eller om Hyperion skal være til for å skape en mer fantastisk verden.
Viktig poeng. Hvis Hyperion skal være til kun for å eksistere må pengene fordeles nedover til medlemsforeningene i en mye større grad enn i dag. De pengene som ikke kan gis direkte til medlemsforeningene får brukes til prosjektstøtte og andre gode formål for medlemsforeningene.

Men jeg vil helst ha et visjonært og spennende forbund med et aktivt liv
__________________
Mamma'n til Fredrik
Svar med sitat
  #6  
Gammel 19/10-2009, 15:27
Ane sin avatar
Ane Ane er offline
Storesøster
 

Standard Sv: Veien videre!

Sigurd, takk for denne tråden. Det er mye som kan diskuteres når det gjelder Hyperions fremtid, men jeg ønsker å si litt om prioritering av tillitsvalgte, de som engasjerer seg i driften av denne fantastiske organisasjonen og hva de får igjen for det.

Frem mot Landstinget har jeg tenkt mye på hva Hyperion er for meg i dag, hva det var første gang jeg deltok på et arrangement, og hva jeg vil at Hyperion skal være. Det er ingen tvil om at Hyperion er noe helt annet nå enn det var første gang jeg kom i kontakt med forbundet, og jeg tror ikke nødvendigvis utviklingen er til det bedre.

Da jeg møtte Hyperion første gang traff jeg et innbydende, sosialt forbund som kunne tilby meg og min forening et sosialt og spennende fellesskap i tillegg til viktige støttepenger. Det som appellerte til meg var muligheten til å møte mennesker som drev med de samme tingene som meg. Nye, spennende, kreative, fantastiske mennesker i et forbund med de samme kvalitetene gå meg et enormt engasjement og et ønske om å være en del av dette fantastiske fellesskapet. Uten Hyperion hadde jeg vært et helt annet menneske i dag, og jeg er overbevist om at livet mitt har blitt dreiet til det bedre av dette forbundet.

I dag er ikke Hyperion det samme for meg som det var da. Noe bunner kanskje ut i at jeg har blitt eldre, mer kyinsk og mer realistisk, men jeg begynner å kjenne igjen en følelse av plikt som følger med engasjementet mitt. Det er ikke en følelse jeg liker, og jeg vet av erfaring hva den kan utvikle seg til. Jeg tror ikke det er tilfeldig at det skjer i takt med at de sosiale budsjettene til FS og AU har blitt kuttet over de siste årene. Hyperion har dessuten så lenge jeg har vært med hatt vanskeligheter med å mobilisere arbeidslag til ulike arrangementer. Gamle tillitsvalgte forsvinner ut og ønsker ikke lenger å hjelpe til på andre arenaer. Vi mister rett og slett engasjementet underveis, men hvor blir det egentlig av?

I dag mener jeg Hyperion investerer relativt lite i mange av sine tillitsvalgte. Forbundsstyrebudsjettet dekker så vidt gjennomføring av vanlige møter, og har veldig lite rom for andre aktiviteter. Det å være forbundsstyremedlem handle utelukkende om å delta på forbundsstyremøter, og det er få andre organiserte insentiver for å sitte i FS. Det er ikke noe særskilt fokus på å skape en spennende og engasjerende internklultur, og det sosiale samværet er redusert til egenfinansierte fester etter møter for de som ønsker. Det er heller ikke prioritert penger til å gjøre noe annet. Det er ingen god måte å holde på tillitsvalgte.

Den store investeringen er utvilsom i Arbeidsutvalget i form av lønn. Jeg tror og føler også at lønnen til AU-medlemmene i stor grad har erstattet det sosiale fokuset AU og Hyperion hadde før. Kontordager og stillingsprosenter har for meg skapt en veldig annen arbeidssituasjon enn den jeg ønsket i AU i år. Jeg så for meg jobbing sammen rundt felles prosjekter, noe som skulle være gøy og sosialt i tillegg til selve jobbingen. I stedet ble jeg sittende mye for meg selv på et kontor hvor det ikke nødvendigvis var noen andre tilstede. Det drepte en del av engasjementet mitt. Av de to seminarene vi avholdt, ble det ene avholdt på leders hytte og det andre på kontoret. Det var en annen virkelighet enn den jeg så for meg da jeg gikk inn i AU. Når jeg ser tilbake ville jeg gjerne ha byttet lønnen mot andre arbeidsformer og goder som kunne gjort AU-arbeidet mer engasjerende og fantastisk, og det er slike arbeidsutvalg jeg ønsker for Hyperion i fremtiden.

Nedprioriteringen av pleie, sosialt fellesskap og engasjementsbygging blant de tillitsvalgte, spesielt forbundsstyret, er noe Landstinget bør diskutere og prøve å reversere. Den skjeve fordelingen i investering mellom organer gir i alle fall meg et inntrykk av at forbundet anser AU som et viktigere organ enn FS, enten det er ubevisst eller ikke. Det er ingen tvil om at frivillighet er MYE mer verdifullt enn betalt arbeidskraft, og at engasjement og frivillighet er noe man bør holde på og satse på. Det gjelder særlig forbundsstyret. I tillegg er investering i gode seminarer en ypperlig mulighet til sårt trengt internskolering. Det er kjempeviktig for Hyperion som tradisjonelt sett har hatt relativt uerfarne tillitsvalgte at det blir gitt solid opplæring. Det at så mange av de tillitsvalgte som mulig skal ønske å delta på den typen seminarer bør være et mål i seg selv, og da må man prioritere den typen aktivitet i budsjettet videre.

I år har vi flere nominasjoner enn noen sinne, oppmøtet på Landstinget ser ut til å bli veldig godt, og det er viktig for meg at de nye menneskene som kommer inn i organisasjonen møter det samme som jeg gjorde da jeg møtte Hyperion. Jeg ønsker at Forbundsstyret og AU skal ha internmiljøer med engasjement, erfaring og glede som smitter over på andre i forbundet, slik at det blir attraktive sosiale arenaer i tillegg til fungerende organer. Det er da vi får et forbind med et spennende og attraktivt indre liv, med tillitsvalgte som ønsker å delta videre også etter at de er ferdige med sine perioder. Kanskje vi da slipper å alltid lene oss så mye på Elevorganisasjonen når vi trenger sekretariat og ordstyrere til Landstinget?

For meg er det klart at Hyperion bør prioritere de sosiale postene for FS og AU. De bør økes slik at de to organene og de tillitsvalgte som legger ned tid å arbeid i organisasjonen ønsker å fortsette med det, og slik at andre skal ønske å gjøre det samme. Det må være penger til internskolering i form av et godt FS-seminar, som det skal være ettertraktet å være med på. Vi må sette av penger til at AU kan ha skikkelige arbeidsseminarer som ikke må avholdes på kontoret. Det må være tydelig at man får noe tilbake for å investere engasjementet sitt i Hyperion. Jeg tror en ringvirkning av en slik satsning er at man også før en stall av gamle tillitsvalgte som ønsker å være med å jobbe fordi de har gode minner fra arrangementer de var med på da de var tillitsvalgte, og trives i forbundet.

Når vi skal kutte flere hundre tusen kroner i budsjettet for 2010 syns jeg vi må velge å prioritere de tillitsvalgte. Postene bør ikke kuttes, men tvert imot økes. Dersom dette må gå på bekostning av for eksempel lønn, syns jeg det er mer enn greit, det er nødvendig. Jeg vil heller ha tillitsvalgte som brenner for forbundet og som ønsker å jobbe fordi de trives og vil skape noe sammen med andre, som ønsker å lære og delta, og som vokser i organisasjonen. Det er ikke lønn som skaper den typen tillitsvalgte, det er engasjement og fellesskap. Det er det vi må satse på. I dag betaler vi i praksis for arbeidskraft jeg er sikker på at vi kan få gratis dersom vi satser på det. (Ja, jeg vet hva frikjøp er, og jeg mener heller ikke lønn er feil. Jeg mener andre ting er viktigere.) Det er engasjement og frivillighet som bør være grunnpillaren i Hyperion, og det er vi på vei bort fra. Vi må rett og slett investere i menneskene som engasjerer seg – det er den beste og billigste arbeidskraften for Hyperion på kort og lang sikt.
__________________
Jeg vinner alltid.

Sist endret av Ane; 19/10-2009 kl 15:40
Svar med sitat
  #7  
Gammel 20/01-2017, 13:09
Harriettlot Harriettlot er offline
Medlem
 

Standard Veien videre

Hei

Fikk en telefon i går om at søknaden min med AAP ble avslått, men har ikke fått vite grunn ennå venter på vedtaksbrev pr post Jeg søkte ekstra tidlig just in case for at noe sånt skulle skje, men de brukte 5 uker mer siden jeg søkte tidlig? Så nå har jeg 4 uker igjen med sykepenger og etter dette er det stopp. Saksbehandleren min har hele veien sagt at det ikke er noe problem da jeg hadde en god sak. Så ble en smule sjokkert, og gikk rett i kjelleren.

Det jeg lurer på er vel om noen har vært i lignende situasjon, og hva dere gjorde? Bare klaget dere, med ny og evt bedre uttalelse fra lege? Hun sa noe om at siden jeg ikke hadde behandling under DPS så kunne de ikke godkjenne søknaden, men DPS har gitt avslag fordi det ikke er alvorlig nok. Er snakk om en depresjon siden jeg har innsett at jeg ikke kan jobbe med det jeg har tatt høgskolestudier i videre. Er sykemeldt hovedsaklig pga en skulderskade etter en fallulykke i slalombakken for litt over ett år siden, men også ME/Utmattelse/generelle sterke smerter i kroppen.
__________________
radca prawny Gdańsk
Svar med sitat
Svar

Bokmerker

Trådverktøy
Visningsmoduser

Regler for innlegg
Du kan ikke starte nye tråder
Du kan ikke svare på innlegg / tråder
Du kan ikke laste opp vedlegg
Du kan ikke redigere meldingene dine

BB kode er
Smilier er
[IMG] kode er
HTML kode er Av

Forumnavigering


Alle tider vises som GMT +2. Klokka er nå 14:55.


Drevet av: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

Innhold ©2004 - 2019 Hyperion N4F v/Espen Sortland

Norsk Bokmål oversettelse av: Espen, futti, Xadhoom
Nynorsk oversettlse av: Kaia